Inicio > rsc > VISIÓN

Visión:

“Garantizar, a máxima calidade nos servizos de telecomunicación, sendo recoñecidos como un referente autonómico e nacional en canto a eficiencia, responsabilidade, transparencia e compromiso coas preocupacións sociais, laborais e medio ambientais de nosos grupos de interese”.