Inicio >  Perfil do Contratante >  Información útil

Información útil

Información útil

Perfil do Contratante

Información de utilidade
Contratación de retegal, s.a.
A contratación de RETEGAL, S.A. está suxeita á lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP).
Para a contratación suxeita a regulación harmonizada, RETEGAL, S.A. rexerase polos preceptos aplicables da LCSP.
Para a contratación non suxeita a regulación harmonizada RETEGAL, S.A. rexerase polas instrucións que foron aprobadas polo Consello de Administración en cumprimento da normativa aplicable.
Glosario
Achégase Glosario de termos.
Powered by Drupal, an open source content management system
imagen
© Xunta de Galicia Aviso Legal | Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. Avda. Fernando de Casas Novoa, nº 35B, 3º C-D. 15707 - Santiago de Compostela
Pode subscribirse ás novidades desta web cun lector de feeds
imagen