Inicio >  Accesibilidade >  Accesibilidade

Accesibilidade

Accesibilidade

Declaración de Accesibilidade

Validacións

Este sitio foi validado de acordo coas ferramentas e directrices de accesibilidade de nivel dobre A para contido da Web 1.0 do W3C-WAI (www.3c.org) e con directrices XHTML 1.0 Strict.

Aspecto visual e deseño

Neste sitio faise un uso intensivo das follas de estilo (css), coa finalidade de separar o contido da presentación. Púxose coidado en que as páxinas fosen lexibles en navegadores que non comprenden as citadas follas de estilo.

Os tamaños de letra son sempre relativos. Isto permite que a persoa que vexa as páxinas varíe o tamaño da letra, se así o desexa, mediante as ferramentas do navegador. Así, en Internet Explorer isto conséguese con "Ver - Tamaño do texto", en Opera, con "Ver - Escala", en Netscape 7 con "Ver - Zoom do texto.

Compatibilidade con múltiples navegadores de Internet

Internet Explorer

Firefox

Netscape

Mozilla

Ópera

Safari

Teclas de acceso

A maior parte dos navegadores permiten o uso das teclas de acceso para ir directamente a certas partes da páxina ou a certos enlaces. En Windows, deberá premerse ALT + SHIFT + tecla de acceso, en Macintosh, Control + tecla de acceso. Neste sitio web están definidas as seguintes teclas de acceso:

Tecla de acceso 0: Páxina de inicio

Tecla de acceso 1: Empresa

Tecla de acceso 2: Servizos

Tecla de acceso 3: Noticias

Tecla de acceso 4: Mapa de centros

Tecla de acceso 5: Galería multimedia

Tecla de acceso 6: Persoal

Tecla de acceso 7: Descargas

Que é a Accesibilidade Web?

Accesibilidade Web significa que persoas con algún tipo de minusvalía van poder facer uso da Web. Engloba moitos tipos de minusvaías, incluíndo problemas visuais, auditivos, físicos, cognitivos, neurolóxicos e do fala. Ao falar de Accesibilidade Web estase a facer referencia a un deseño web que vai permitir que estas persoas poidan percibir, entender, navegar e interactuar coa web, achegando á súa vez contidos, cultura, localización xeográfica e capacidades dos usuarios.

Powered by Drupal, an open source content management system
imagen
© Xunta de Galicia Aviso Legal | Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. Avda. Fernando de Casas Novoa, nº 35B, 3º C-D. 15707 - Santiago de Compostela
Pode subscribirse ás novidades desta web cun lector de feeds
imagen